nová registrace 
BIM DAY 2012

aktuality

pozvánka
BIM DAY 2012

aktuality


Co nabídne nový portál www.digiarch.cz?

[20.7.2007] Vědomi si již delší dobu toho, že informace o projektu Digitální architekt jsou až dovedně ukryté v poněkud nepřehledné struktuře portálu www.e-architekt.cz, jsme se kromě transferu dat odhodlali k položení základu nové koncepce portálu www.digiarch.cz. Inu, co nabízíme?

Rádi bychom v nové etapě projektu Digitální architekt pokračovali v pořádání přednášek a workshopů, které si zcela jistě našli své zájemce v řadách studentů, pedagogů a architektů především mladších generací. Současně bychom rádi uskutečněné kontakty se zahraničními školami prostřednictvím jejích lektorů i s praktikujícími architekty dále rozvíjeli. Získané zajímavé informace z celého světa z oblasti digitální architektury bychom pak rádi přinášeli vám, našim čtenářům, prostřednictvím portálu www.digiarch.cz

Pro studenty

chceme být studnicí vědomostí, které využijí při studiu moderní architektury, při rozvíjení svých architektonických schopností i při následném vstupu do praxe, kde tak mohou najít větší uplatnění nejen u nás, ale i v zahraničí.

Pro pedagogy

chceme být zásobárnou vědomostí, které přinesou obohacení obzorů jak jim samotným, tak i jejich studentům. Chceme být zprostředkovateli diskuze domácí výuky se zahraničními vysokými školami.

Pro architekty

chceme být inspirací při kreativním řešení jejich projektů, chceme být nápomocni konzultační činností či nabídkou konkrétních služeb, které z pozice našich vědomostí umíme nabídnout a zajistit.

Pro partnery projektu

chceme být zajímavým projektem hodným jejich finanční podpory s pocitem efektivně vynaložených prostředků na jejich propagaci.

aktuality
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007