nová registrace 
BIM DAY 2012

hodnocení workshopu

pozvánka
BIM DAY 2012

aktuality


Skupina Digitální architekt organizuje každý rok na FA ČVUT workshop nestandardní a nové architektury. Za posledních pět let se tak účastníci mohli seznámit s novými (většinou digitálními) metodami navrhování, s počítačem řízenými metodami výroby i s tím, jak navrhovat inteligentní budovy, které reagují na své okolí. Tématem letošního pětidenního setkání studentů a lektorů byla interaktivní architektura a cílem bylo vytvoření vzájemné vazby mezi lidmi a technologickými artefakty a přenést měnící se virtuální návrh do reálného světa.

Fyzické programování


Digitálně virtuální i analogově skutečné techniky hledání a vyjádření formy, kterými jsme se zabývali na předchozích workshopech, byly letos propojeny ve formě interaktivního modelu schopného reagovat na vnější i vnitřní podněty. Touto cestou mohli účastníci přímo pracovat s konkrétním fyzickým prostředím a stavebními materiály.

Fyzické programování může sloužit k nenákladnému zhotovení a otestování stavebních prototypu, jako jsou stěny, podlahy, fasády, tedy prakticky i každé část obydlí může dojít k vylepšení, zvýšeni účinnosti a úspoře energii. A pokud je zachována i jistá autonomie chování, lze využít fenomén emergentního, nepředvídaného, chování pro řízení a optimalizaci stavby.

Díky senzorům, motorům (aktuátorům), mikročipům a další elektronice je možné vytvářet architekturu měkčí a lidštější, která dovede brát ohled na reakce člověka. Propojením fyzického a virtuálního prostředí se architekti mohou dostat o krok k blíže k vytvoření skutečně dynamické architektury.


Propojením fyzického a virtuálního prostředí se architekti mohou dostat o krok k blíže k vytvoření skutečně dynamické architektury.


Arduino


Na první pohled složité a těžko představitelné propojení mezi výpočetní technikou a mechanickými součástkami bylo řešitelné díky ovládací jednotce Arduino . Jednoduché rozvržení jednotky umožňuje rychlé a elegantní vyhodnocení výsledků vstupů a přesné řízení výstupů. K ovládání Arduina jsme používali program Processing, který je speciálně vyvinutý pro potřeby designérů.

Nastíněný způsob práce mezi digitálním a fyzickým světem v úvodu workshopu přiměl účastníky k zamyšlení, jak změnit přístup nejen k navrhování architektury, ale jejím tradičním stavebním procesům a konstrukcím. V průběhu workshopu vznikly zajímavé modely a schémata reakcí a akcí otevírající prostor pro dynamickou architekturu v reálném čase s minimálními náklady na realizaci. Jednoduché počítačové skripty ovládaly reakce mechanických součástí modelů a reagovaly na podněty z prostředí, ve kterém se nacházely, i na sebe samotné.

Senzorické vstupy a podněty měřily objektivní kvality prostředí jako je teplota, světlo, zvuk, tlak nebo vlhkost. Tyto informace byly součástí algoritmů, řídících skutečné modely v reálném čase. Pro realizaci pohyblivé, interaktivní architektury modelů byly použity motory z vyřazených elektronických hraček nebo staré CD ROM mechaniky.

Modely všech účastníků, založené na senzorech a pohyblivých součástkách, ilustrovaly přímou vazbu mezi prostředím a uměle vytvořenou krajinou, která může měnit svůj tvar, barvu a působení na okolí. Tyto modely dokázaly reagovat na svoje vnitřní i vnější prostředí a v závislosti na něm měnit svoje „chování“.

Letošní ročník workshopu Digitální architekt bude na minulý workshop navazovat. Chtěli bychom spojit poznatky a zkušenosti z loňského roku do jedné konceptuální instalace, která by přesvědčivě ukázala sílu a možnosti fyzického programování v architektuře.

Pavel Hladík, Jaroslav Hulín a Martin Kaftan
 
workshopy > [08] > hodnocení workshopu
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007