nová registrace 
BIM DAY 2012

projekty

 

Pavilon Slovanské epopeje

[6.5.2010] Autor pavilonu Slovanské epopeje vytvořil velice zajímavý a elegantní budovu, reagující proměnou obvodového pláště na aktuální světelné podmínky. Optimální vystavení Muchových pláten není díky parametrickému zadání stavby neřešitelné.

 
 

Městská sportovní hala v Kuřimi

[14.8.2009] Vybraný pozemek uzavírá obytnou a rekreační část Kuřimi a sousedí s rozsáhlým průmyslovým areálem. I když se tedy nachází tento pozemek na okraji města, navazuje na stávající sportovní areál a nová sportovní hala na tomto místě bude jistě mít pozitivní vliv na rozvoj severní části Kuřimi.

 
 

ANNELIDA

[9.9.2008] Lukáš Kurilla prezentoval svůj diplomový projekt v rámci 5. ročníku Dne ocelových konstrukcí v Brně zpracovávaný v ateliéru architekta Miloše Floriána, který v danou chvíli teprve čekal na finální dokončení a odevzdání. Šlo tedy o jakousi předpremiéru. Jeho tématem se stala lávka pro pěší ve Spišské Nové Vsi, odkud Lukáš pochází. Lávka překonává bariéru vzniklou historickým umístěním nádraží a trasováním železniční trati. Spojuje autobusové a železniční nádraží a zároveň vylepšuje pěší spojení centra města s bývalým průmyslovým územím, kde je na ní plánována nová výstavba.

 
 

Minimal Membrane Tent

[4.9.2008] Tent London Ltd ve spolupráci s The Workspace Group Urbantine Project (www.urbantineproject.co.uk) vyhlásili soutěž na interiérový pavilon, který je součástí akce zvané London Design Week. Akce se koná v prostorách bývalého pivovaru Truman Brewery, Brick Lane v Londýně. Hlavním zadáním bylo reagovat na měnící se požadavky na práci a bezprostřední pracovní a životní prostor a zamyslet se nad skloubením práce a bydlení v podobě pavilonu o maximálních rozměrech 5x6x5m.

 
 

Palác umění: automaticky generovaná 3D Voronoi struktura

[10.7.2008] Projekt Paláce umění byl řešen jako diplomní projekt v ateliéru Miloše Floriána na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Tématem mého projektu je automaticky generovaná 3D Voronoi struktura (viz obr. 1 a 2). Myšlenku Paláce umění jako výstavního prostoru nejen pro práce surrealisty Salvadora Dalího přinesla Galerie Miro v čele s ředitelem Miro Smolákem. Toto zadání na pozemku u Štefánikova mostu v Praze již zpracovával ve studii architekt Daniel Libeskind.

 
 

Stanice metra trasy D | Zálesí, Praha 4 - Krč

[11.6.2008] Hlavní město Praha má v plánu vybudovat novou trasu metra D, která by propojila centrum města s jižními částmi Prahy – se sídlištěm Krč a s územím Libuše. Jelikož magistrát bude pro takto nákladnou stavbu velmi obtížně shánět finance, vznikla varianta, podle které by na jihu Prahy jelo metro po estakádě – kolejišti vedoucím nad zemí, na sloupech. Metro na povrchu je velmi atraktivní pro komerční využití. Estakáda může budovami procházet a má na ně optickou vazbu, což je skvělá reklama. Jednotlivé firmy by proto přispívaly na stavbu metra, tento systém funguje například v Hongkongu. Zde prezentovaný projekt řeší jednu ze stanic na sídlišti Krč – Zálesí.

 
 

Objekt SURF pro Vodafone v prostoru FUEL

[23.8.2007] Objekt Surf je součástí dynamického atria Fuel v centrále společnosti Vodafone v Praze - Strašnicích. Vznikl díky spolupráci uměleckého sdružení E-area s architektonickou kanceláří DOT architekti odpovědnou za interiér jako celek. Velký podíl na jeho vzniku má také odvaha investora.

 
 

Michal Kutálek: Take off House

[12.4.2007] Projekt rodinného domu byl postupně zpracován pro konkrétní osobu lékaře – chirurga. Pod vlivem jeho profese, odehrávající se ve sterilním prostředí, nevyžadoval uplatnění líbivých, teplých barev a materiálů. Investor byl ochoten pustit se do netradičnějšího pojetí architektury.

 
 

Mrakodrap podle scénáře

[16.1.2006] Vertikální město, nové společnosti, nové struktury pro nové společnosti..., toto všechno nás vybízí k tomu, abychom se zamysleli nad současnými městy, současnými strukturami a nad současnou společností. Dosud bylo město se svými ulicemi a náměstími vždy koláží mnoha vertikálních i horizontálních vrstev. Město bylo také vždy hustou sítí sociálních a ekonomických vazeb. Věříme, že s nástupem nových technologií se tyto vazby změní. Přesunou se ohniska a změní se měřítka hodnocení měst, ale zdá se, že tato změna nebude zase tak zásadní. Staré vazby zůstanou a přibudou nové. Města, jak je známe, se stanou ještě komplexnějšími a stejně tak i města nová, vertikální.

 
projekty
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007