nová registrace 
BIM DAY 2012

projekty

ANNELIDA

[9.9.2008] Lukáš Kurilla prezentoval svůj diplomový projekt v rámci 5. ročníku Dne ocelových konstrukcí v Brně zpracovávaný v ateliéru architekta Miloše Floriána, který v danou chvíli teprve čekal na finální dokončení a odevzdání. Šlo tedy o jakousi předpremiéru. Jeho tématem se stala lávka pro pěší ve Spišské Nové Vsi, odkud Lukáš pochází. Lávka překonává bariéru vzniklou historickým umístěním nádraží a trasováním železniční trati. Spojuje autobusové a železniční nádraží a zároveň vylepšuje pěší spojení centra města s bývalým průmyslovým územím, kde je na ní plánována nová výstavba. 

Lávka je řešena pomocí parametricky generované ocelové konstrukce, která vychází z několika vodících linií a základních parametrů. Základ konstrukce lávky tvoří rovinné prvky trojúhelníkového tvaru, jejichž kombinace vytváří prostorovou strukturu. Změnou několika vstupních parametrů mohou prvky získat různou tloušťku či proporce a to usnadňuje rychlé zkoušení mnoha možností a hledání optimálního řešení. Statické působení konstrukcí s různými parametry bylo ověřováno metodou konečných prvků.

 


Z autorské zprávy:

„Básnik architektonickej teórie L.I.Kahn povedal:

Milujem počiatky. Žasnem nad počiatkami. Počiatok podľa mňa utvrdzuje to, čo nasleduje po ňom. Keby tomu tak nebolo – nič by nemohlo byť, alebo by nebolo.“

Milujem počiatky. Každý počiatok v sebe skrýva svoje dobrodružstvo z objavovania. Pri objavení prináša vedomie a prínos.

V diplomovom projekte som sa zaoberal počiatkom navrhovania, pri čom som objavoval nový svet informačných technológií. Informačné technológie inovujú svet v plnom jeho spektre a ani architektúra nie je výnimkou.

 

Architektúra = ? socha

Určite dobre poznáte architektonické projekty podobajúce sa viac na sochu ako stavbu. Vytvorili ich ľudia, ktorý vnášajú do architektúry nový pohľad, emocionálnosť, iný smer a filozofiu. Často sa však stretávajú s nepochopením, lebo ich stavby sú drahé a veľakrát ťažko realizovateľné, alebo sa vyhýbajú nepísaným pravidlám slušného správania architekta.

Popri týchto ľudoch, aby ich stavby mohli uzrieť svetlo sveta, vzniká akási „digitalizácia architektúry“. Tá dodatočne predefinuje „sochársku hmotu" do presných popísateľných tvarov a navrhuje konštrukčné riešenie. Takto sa v súčastnosti miesi a zlučuje emocionálno s výdobytkami vedy a techniky.


Tvar = = logika

Určite ste sa neraz pozastavili nad úžasnosťou a krásou prírodných úkazov. Po zvedavom skúmaní ste možno aj odhalili jeho fascinujúci logický princíp vzniku. Príroda má svoje dokonalé pravidlá, ktorými vytvára svet kolo nás. „Digitálna architektúra“ vo mne vzbudzuje šancu priblížiť sa k prírode, k jej metodám vytvárania. Nevytvárať objekty iba subjektívnym, často nevhodným komponovaním hmôt. Vytvárať objekty na logike a princípoch ich vzniku. Sekundárne si ich, na základe príslušných vlastností, prispôsobovať daným potrebám.

 

Annelida, metodika

Socha je zhmotnením emocionálna, architektúra tektoniky. Architektúre nemôžeme odoprieť emocionálnosť, ale tak tiež by sme ju na emociálnom nemali stavať.

V projekte som sa pomocou informačných technológií pokúšal vytvoriť variabilnú hmotu definovanú logickými pravidlami. Pokúsil som sa postaviť postprojekčné digitalizovanie architektúry do počiatku procesu navrhovania.

Do skriptu, ktorý riadi a kontroluje hmotu, som okrem exaktných parametrov zapracoval aj akýsi subjektívny vstup. Tým sú linky, ktoré sú abstrakciou hmoty, cez ne umelec dokáže ovládať výsledný tvar. Umelec modeluje hmotu, ktorá už má svoje vlastnosti a obmedzenia vyplývajúce z logiky jej vzniku, zadefinované v skripte.

 

Digitálna architektúra nemusí byť iba o exaktnom alebo masovo produktívnom chápaní architektúry. Môže sa stať novou, sofistikovanou „tužkou“ architekta. Tým byť obohatená o umenie, duševno a o silu jednotlivca v tíme. S tvorcami prežívať dobrodružstvá z vytvárania.

Je v nej ešte veľa neprebádaného, záleží na nás akým smerom sa vydáme.

název stavby ANNELIDA
místo stavby Spišská Nová Ves
investor -
autorství Lukaš Kurilla
spolupráce konzultace: ing. arch. Miloš Florián
Lukaš Kurilla
 

 
projekty
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007