nová registrace 
BIM DAY 2012

projekty

Michal Kutálek: Take off House

[12.4.2007] Projekt rodinného domu byl postupně zpracován pro konkrétní osobu lékaře – chirurga. Pod vlivem jeho profese, odehrávající se ve sterilním prostředí, nevyžadoval uplatnění líbivých, teplých barev a materiálů. Investor byl ochoten pustit se do netradičnějšího pojetí architektury.

V průběhu prací na architektonické studii, však ze zakázky sešlo. Po několika letech jsem se rozhodl projekt oprášit a dokončit jej, ještě jako student, v rámci školního ateliéru arch. Floriána na ČVUT. Projekt není pouze virtuálním školním cvičením, ale vychází ze skutečných požadavků původního investora.


Objekt zkoumá možnosti propojení průmyslového designu s architekturou a "uměním". Dost často jsou tyto odvětví od sebe striktně oddělována. Hranice ale nemusí být tak jednoznačná…


Objekt se snaží mezi těmito odvětvími eliminovat pomyslnou, dělící čáru. Snaží se být vším současně. Jedná se o "objekt pro život", který je naplněn dalšími, k dnešnímu životu, potřebnými objekty… Průmyslový design je spojovacím článkem mezi uměním a architekturou, proto projekt přebírá inspiraci více než z tradiční architektury, z oblasti automobilového či leteckého průmyslu.

Dům je navržen na rozlehlý pozemek ve Zlíně. Jedná se o okrajovou část města, která hraničí s lesem. Objekt se zakusuje do prudkého svahu. Navržená opěrná zeď, vycházející z hmoty spodní části domu, vytváří bariéru - nahrazuje funkci plotu. Zeď rozděluje pozemek na veřejnou a intimní část. Navržená rampa překonává téměř 3m výškového rozdílu a na západní straně pozemku vyúsťuje na terasu. Ta je propojena s interiérem posuvnými skleněnými příčkami.

Od počátku prací na studii byla zvažována ocel jako hlavní konstrukční materiál. To předurčilo i výslednou formu objektu. Ocel doplňuje pohledový beton a elektrochromatické, stmívatelné sklo. Ocelový plášť volně přechází mezi interiérem a exteriérem, stává se tak sjednocujícím prvkem celého objektu.

Proces návrhu pláště je řízen kritériem únosnosti konstrukce pláště, tepelně izolační odolností pláště a požadavkem na integraci rozvodů „životních funkcí“ objektu. Rozvody by měly rozvádět jednotlivé, pro život objektu důležité funkce, tak jako žíly v lidském těle, které zprostředkovávají přívod i odvod živin, tepla a energie (vodovod, kanalizace, elektroinstalace…)

Nadzemní část objektu je pojata jako samonosná, ocelová, prostorová příhradovina.

Před vjezdem do garáže, vytváří vykonzolovaná hmota objektu dvě kryté automobilové stání.

 

Konstrukce je podepřena ve třech částech objektu:

1. oblast podepření - dosednutí na opěrnou železobetonovou zeď v jižní části domu u krytých parkovacích stání.
2. oblast podepření - dosednutí na žb. konstrukci v jižní části domu nad garáží a zároveň „ocelová noha“ u vstupu do objektu z uliční strany, která dosedá na žb. základ.
3. oblast podepření – žb. nosný hranol, který prochází 1. i 2. np. Ocelová kce. se ho dotýká čtyřmi body. )

Ocelová příhradovina vytváří levitující hmotu, do které jsou vsazeny kajuty obyvatel.

Příhradovina se skládá z trojúhelníkových segmentů, které vždy vytvářejí jeden větší segment.

Tyto segmenty budou svařeny z ocelových jäcklů, vyplněny tepelnou izolací a uzavřeny ocelovým plechem. Poté budou z dílny převezeny na stavbu, kde dojde za pomocí zdvihacích zařízení k sestavení a uchycení pomocí čepů. Následně budou díly zafixovány vysokopevnostními šrouby. Jäckly budou překryty plechovými kryty v jejichž vnitřní straně bude uchycena i izolace, která zamezí vzniku tepelných mostů. Z důvodu požární ochrany budou jäckly opatřeny protipožárním nátěrem.

Některé segmenty budou obsahovat i skleněné otevíratelné či neotevíratelné výplně z laminovaného dvojskla.

Statický posudek provedl Doc. Ing. Micka. Výpočtem bylo zjištěno, že při stanovení průřezu prutu na 150x150x11 mm konstrukce vyhovuje.

název stavby Michal Kutálek: Take off House
Michal Kutálek
 

 
projekty
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007