nová registrace 
BIM DAY 2012

projekty

Objekt SURF pro Vodafone v prostoru FUEL

[23.8.2007] Objekt Surf je součástí dynamického atria Fuel v centrále společnosti Vodafone v Praze - Strašnicích. Vznikl díky spolupráci uměleckého sdružení E-area s architektonickou kanceláří DOT architekti odpovědnou za interiér jako celek. Velký podíl na jeho vzniku má také odvaha investora.

Objekty organických tvarů obepínají původně pravoúhlý prostor a mění jeho působení na návštěvníka. Velké atrium díky nim působí útulně a zajímavě. Záměrem architektů bylo vytvořit kontrast mezi volně tvarovanými formami a geometricky koncipovaným zbytkem interiéru a zároveň částečně oddělit centrální prostor od dění na fasádách atria, do kterých nemohli zasahovat.

Výtvarník Federico Díaz, hlavní autor výtvarné a technické koncepce organických objektů, užívá termín "fluidní tvary", který formy velmi pěkně vystihuje. Inspirací pro jeho myšlení je totiž dynamika a komplexnost pohybu tekutin a vůbec působení sil v přírodě.

Objekty jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí a pnutou bílou fólií Barrisol. Ta je ke konstrukci kotvena pomocí speciálních hliníkových lišt.

Tvarování forem probíhalo ve 3d modelovacím a animačním programu Maya pomocí nurbsových objektů řízených křivkami. Z prostorových ploch zakřivených ve dvou směrech pak bylo pro výrobu potřeba získat dvourozměrné křivky, které by vytvořily základ pro nosnou konstrukci. Ty byly získány průnikem ploch s vertikálními a horizontálními rovinami, sklopeny do jedné společné roviny a převedeny do cadovského programu. Každá křivka pak byla pro výrobu rozdělena a definována pomocí kruhových segmentů.

Statická optimalizace prostorové rámové kostrukce byla provedena numerickým výpočtem metodou konečných prvků, a to akademickým programem FELn. Optimalizeca probíhala v několika krocích zejména s důrazem na zajištění prostorové tuhosti a stability nosného ocelového koše. Jelikož samotná základní konstrukce není samonosná a je sama o sobě velmi měkká bylo nutné zajistit její tvarovou stálost pomocí ukotvení a vnitřních výztužných příhradových žeber. Se statickým spolupůsobením povlakové fólie se neuvažovalo. Jelikož se jedná o interierovou konstrukci, nebyl její povrch zatěžován klimatickými vlivy. Jediná uvažovaná zatížení byla vlastní váha konstrukce a zatížení audiovizuálními prostředky. Grafické výsledky byly generovány Pre-Post-processorem GID.

I přes krátké termíny pro zpracování konceptu, projektové dokumentace a zvlášť krátký termín výroby, kdy se všichni učili tak říkajíc „za pochodu“, se podařilo realizovat výjimečné dílo, které je vynikající vizitkou pro prezentaci investora, dodavatelů i tvůrců.
Provedenou optimalizaci lze shrnout do náledujících kroků:
while (vypočtené hodnoty sledovaný parametrů < limitní hodnoty sledovaných parametrů)

                - Návrh tvaru a profilů nosných prvků a uložení konstrukce

                - Výpočet statické odezvy

                - Navržení dodatečného vyztužení žebry v částech s nepřípustnými deformacemi a napětími

                - Výpočet statické odezvy, s požadavkem na rezervu pro dynamické účinky (rozkmitání lidmi)

                - Úprava uložení

                - Výpočet statické odezvy

                - Navýšení statických účinků zatížení dynamickým součinitelem

                - Výpočet statické odezvy

                - Návrh dovyztužení nepřípustně namáhaných dílců a styčníků

end


Díky jednoduché ohýbačce a řemeslné zručnosti zámečníků pak byla vyrobena nosná konstrukce, která už sama o sobě působila jako zajímavé výtvarné dílo. A s pečlivostí i pracností uměleckého díla byla také vyrobena. Konstrukce byla nejprve na zkoušku sestavena v zámečnické dílně, pak rozebrána na prvky o rozměrech přibližně 2 x 6 m a převezena na místo určení.

Po sestavení přišly ke slovu hliníkové dělicí lišty barrisolové fólie. Ty jsou relativně měkké a částečně tak umožnily vytvarování prostorových křivek na složitých objektech. Striktním požadavkem investora i architektů bylo, aby se do povrchové fólie nepropisovaly prvky nosné konstrukce a dělící lišty jsou tedy ke konstrukci kotveny pomocí jednoduchých rektifikovatelných distančních prvků. I přes představu dělení fólie vyjádřenou v projektových podkladech, muselo finální tvarování vznikat až při stavbě s ohledem na potřeby toho kterého místa objektů. U takto složitých tvarů není zatím možné nějakým jednoduchým způsobem přesné chování fólie simulovat předem a při projektové přípravě i kotvení lišt je třeba určitá míra zkušenosti, představivosti i intuice.

Fakt, že šlo spíše o výtvarné dílo než technickou stavbu, výrobu na jednu stranu zjednodušoval, na druhou stranu ztěžoval. Částečné zjednodušení spočívalo v tom, že nebylo striktně nutné dodržovat rozměry v rámci nějakých nepřekročitelných hranic tolerance. Naopak tvarování konstrukčních prvků muselo být často opravováno a upravováno, protože ze strany výtvarníka byla požadována maximální plynulost a estetická kvalita jednotlivých křivek.

I přes krátké termíny pro zpracování konceptu, projektové dokumentace a zvlášť krátký termín výroby, kdy se všichni učili tak říkajíc „za pochodu“, se podařilo realizovat výjimečné dílo, které je vynikající vizitkou pro prezentaci investora, dodavatelů i tvůrců.

Výtvarné a technické řešení Surf: E-area (Federico Díaz, Marek Růžička, Martin Ličko)
Koncept, konzultace, celkový návrh interiéru: DOT Architects (Libor Lacina, Luka Křížek, Elen Lacinová)
Statická analýza: Prof. Jiří Šejnoha, Ing. Jan Novák, Ing. Jan Gajdošík (FSv ČVUT)
Generální dodavatel interiéru: Story Design
Dodavatel ocelové konstrukce: Cubis Metal
Dodavatel Barrisolu: CS Lyon Barrisol

název stavby Objekt SURF pro Vodafone v prostoru FUEL
místo stavby Centrála Vodafone CZ, Praha - Strašnice
investor Vodafone CZ
autorství Výtvarné a technické řešení Surf: E-area (Federico Díaz, Marek Růžička, Martin Ličko) Koncept, konzultace, celkový návrh interiéru: DOT Architects (Libor Lacina, Luka Křížek, Elen Lacinová)
spolupráce Statická analýza: Prof. Jiří Šejnoha, Ing. Jan Novák, Ing. Jan Gajdošík (FSv ČVUT)
Marek Růžička
 

 
projekty
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007