nová registrace 
BIM DAY 2012

projekty

Pavilon Slovanské epopeje

[6.5.2010] Autor pavilonu Slovanské epopeje vytvořil velice zajímavý a elegantní budovu, reagující proměnou obvodového pláště na aktuální světelné podmínky. Optimální vystavení Muchových pláten není díky parametrickému zadání stavby neřešitelné.

Historické vztahy

Místo, které jsem si vybral pro stavbu pavilonu Slovanské epopeje je dosud neodmyslitelně spjato s pomníkem z dob socializmu. Socha byla odstraněna, ale její kořeny, které tvoří podstavec stále přetrvávají. Osobně tyto základy nepovažuji ze symbolického hlediska za pevné a navrhuji stávající podstavec odstranit. Mimo jiné i proto, že mi nevyhovuje jeho světlá výška a také zvedá úroveň parku Letné, což považuji za nežádoucí, neboť lidé kvůli tomu musí překonávat ještě větší výškový rozdíl.

Hmotové řešení

Inspirací pro návrh se stala Möbiova páska, jakožto symbol nekonečné smyčky, s jakou si je třeba opakovaně připomínat naši historii a vazbu k našemu původu. Je to způsob, jak z dvojrozměrného proužku papíru přejít o úroveň výš - do trojrozměrného prostoru, do architektonické formy. Hmotou je tedy spirálovitě zatočený, nikdy nekončící pás.

Fasádní systém

Obvodový plášť je tvořen vzájemně kloubově propojenými trojúhelníkovými plochami obvodového pláště na principu japonské skládačky origami. Změnou vzájemných úhlů je v průběhu dne udržováno ideální světelné prostředí v galerii pomocí rozptýleného denního světla vyzařovaného skrze souvrství obvodového pláště. Plášť je ovládám automaticky na základě termálních výkyvů jednotlivých částí pláště a na principu bimetalového pásku. Tím byla dosažena i vnější dynamika stavby, kdy se proměňuje tvar i vzor fasády. Fasáda se snaží evokovat umělecký směr, který pronikl do architektury – kubismus.

Pro velké rozměry obrazů je navržena odnímatelná část střešního pláště, aby bylo možno, pomocí zdvihací techniky, umístit obrazy do galerie. Stejnou cestou by pak byla díla vyjmuta ven za účelem zapůjčení děl jiným galeriím.


Pavilon Slovanske epopeje

název stavby Pavilon Slovanské epopeje
místo stavby Praha - Letenská pláň
Ondřej Otýpka
 
komentáøe
název autor datum
copyright 2009 ada 26.9.2010 19:17:12

 
projekty
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007