nová registrace 
BIM DAY 2012

články

 

Založena Odborná rada pro BIM!

Odborná rada pro BIM se chce zaměřit na uplatňování technologie informačního modelu budovy (tzv. BIM – Building Information Modeling) do odborné praxe na úrovni všech účastníků návrhového, projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy. Hlavní náplní centra bude propagace, popularizace, výzkum a rozvoj možností a uplatnění BIM technologie v České Republice.

Odborná rada pro BIM bude získávat a shromažďovat informace týkající se BIM technologie jak z České Republiky, tak i ze zahraničí. Odborná rada pro BIM bude spolupracovat se zahraničními organizacemi podobného zaměření, bude výsledky činnosti poskytovat a prezentovat především odborné veřejnosti a to formou pořádání odborných přednášek a konferencí, webové prezentace či popularizací v odborných tištěných médiích.

Činnost Odborné rada pro BIM bude mít za výsledek větší obeznámení odborné veřejnosti s problematikou BIM. Z dlouhodobého hlediska bude výsledkem činnosti centra úspěšné zavádění BIM do stavebnictví (od návrhu, projekce, přípravy, řízení a realizace staveb až po facility management.)
Odborná rada pro BIM bude spolupracovat s dalšími vzdělávacími institucemi a spoluvytvářet a ovlivňovat koncept výuky BIM v ČR. V budoucnu se dá předpokládat, že Odborná rada pro BIM bude spolupracovat na vytváření podkladů ke změnám v legislativě ve stavebnictví a ke změnám normativních požadavků na projektovou dokumentaci v České Republice.
Odborná rada pro BIM bude dlouhodobě spolupracovat s vývojáři softwarových řešení a aplikací založených na BIM principu. Odborná rada pro BIM bude ověřovat možnosti BIM technologie v českém prostředí, které souvisí s jejich větším rozšířením a tím větší konkurenceschopností českého stavebnictví.

Odborná rada pro BIM si klade za cíl pomocí rozličných aktivit zahájit systematickou podporu stavebnictví na přechod k využívání informačního modelu budovy a tím výrazně a dlouhodobě přispívat k trendu trvale udržitelného rozvoje v architektuře a především stavebnictví.

Hlavní aktivity:

• odborné konference s mezinárodní účastí
• certifikovaná školení a semináře (v rámci celoživotního vzdělávání)
• věda a výzkum s důrazem na aplikaci BIM do praxe (mezifakultní i meziškolní spolupráce)
• odborné sledování trendů v BIM oblasti ve světě a jejich zprostředkování
• sledování a vyhodnocování výsledků nasazování BIM nástrojů v praxi
• mediální podpora BIM (případové studie, obecná popularizace)
• odborná podpora pilotních BIM projektů formou know-how
• napomáhání uplatňování BIM napříč všemi obory ve vztahu k celému životnímu cyklu budovy
• efektivním nasazováním BIM přispívat k trvale udržitelnému rozvoji v architektuře a stavebnictví

Očekávaným přínosem projektu bude odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku: Jak na BIM? Nejen z pohledu architektů a projektantů, ale i ostatních účastníků v rámci celého životního cyklu budovy však existuje celá řada podotázek i s ohledem na relativně málo zkušeností s BIM nástroji v ČR:

• Jak definovat BIM?
• Jak BIM technologii vyučovat, školit?
• Jak BIM technologii efektivně zavádět do praxe?
• Jak ovlivní BIM technologie smluvní vztahy a autorská práva?
• Jak BIM technologie obecně ovlivní spolupráci účastníků stavebního procesu?

 

 
 
články
O projektu dA |  Tým dA |  Sponzoring |  Kontakt |  Facebook |  Newsletter |  RSS | mapa stránek | © 2007